ASPECTE PRIVITOARE LA INCRIMINAREA GENOCIDULUI ȘI A CRIMELOR ÎMPOTRIVA UMANITĂȚII

I. Incriminarea genocidului și a infracțiunilor din această sferă   1. Primele norme și atitudini la nivel mondial Incriminarea genocidului a apărut odată cu civilizarea societății, din dorința de a restrânge ororile războiului și a avut ca scop inițial protejarea prizonierilor, precum și a populației necombatante într-un mediu afectat de conflicte. Astfel, deși inițial normele […]

Comunismul și copiii instituționalizați. Partea a doua.

O poveste a d-nei Stefania de Cesare. Precum am arătat în primul articol din această serie, Asociația Umanitară Il Chicco, fondată de d-na Stefania de Cesare acum 27 de ani, s-a angajat, în numele victimelor, într-o luptă de relevare și de pedepsire a torționarilor. În discuțiile cu domnia-sa, d-na de Cesare ne-a relatat o poveste […]

Răpirea internațională de copii. Noile statuări ale Curții Europene a Drepturilor Omului în sfera dreptului la viață privată

Cauza Michnea v. România, Cererea nr.10395/19   Notă Autorul articolului, avocatul Andrei Grigoriu, este avocatul pledant la CEDO al aplicantului. Apărările la CEDO au fost realizate de către dl. av. Andrei Grigoriu și de către d-na av. Alina Margareta Grigoriu.  Având în vedere obligația de a păstra secretul profesional, autorul menționează expres că nu va […]