Onorarii

Casa de avocatura Grigoriu & Grigoriu
Consultanta CEDO » Onorarii

Onorariile Casei de Avocatură Grigoriu & Grigoriu sunt reglementate de Legea nr. 51/1995.

Toţi clienţii vor fi informaţi încă de la începutul relaţiei contractuale cu privire la cuantumul onorariului, precum şi la numărul aproximativ de ore necesar soluţionării speţei, concretizat în estimarea onorariului final. Onorariul de avocat se avansează de către client şi se pot cere cheltuieli de judecată la finalul litigiului, obligându-se partea care cade in pretenţii. Onorariile sunt arătate de principiu, neconstituindu-se în ofertă contractuală fermă. Toate cheltuielile şi taxele se datorează separat.

Onorarii fixe, fără includerea eventualelor taxe.

1. Onorariul orar, reprezentând ora de muncă prestată de avocaţii Cabinetului: 80 EURO.
În general, activităţiile profesionale ale Cabinetului de Avocat Andrei Grigoriu se raportează la acestă modalitate de calcul.

2. Onorariul forfetar
Având la bază modalitatea de calcul enunţată mai-sus, Cabinetul de Avocat poate estima costurile totale ale procesului sau activității profesionale specifice, avansând clientului un onorariu forfetar, fix, plătibil anticipat sau la o dată fixată de comun acord.

3. Onorariul de succes
Acest tip de onorariu se stabileşte în mod excepţional si constă într-o sumă fixă sau variabilă, care se percepe în plus faţă de onorariul forfetar, dar care se achita de catre client la finalizarea, cu succes, a activităţii avocaţiale la care Cabinetul a fost angajat.

4. Abonamentul
Pentru de clienţi persoane juridice, Cabinetul de Avocat Andrei Grigoriu avansează modalitatea de abonament, opţională, reprezentând o alternativă mai avantajoasă decât tarifarea orară. În principal, aceasta are în vedere o colaborare de durată, pe bază servicii oferite şi de plată lunară. Nu implică deplasarea avocaţilor Cabinetului ci corespondenţa cu clientul în timp real, prin intermediul serviciilor de tip e-mail. Litigiile comerciale, exceptând somaţiile de plată arătate la lit. c, nu fac obiectul abonamentului. Oferta priveşte un număr rezonabil de ore de muncă pe lună.

* a. Consultanță juridică simplă: 250 Euro/lună, aplicabilă, în special, domeniului contractual.

* b. Consultanţă juridică, acte adiţionale, înfiinţări societăţi comerciale, servicii Registrul Comerţului, somaţii de plată: 350 EURO
Include, faţă de consultanţa juridică simplă şi redactări acte, notificări, atestări, menţiuni, constituiri societăţi comerciale, investigaţii firme, somaţii de plată exclusiv redactare, fără reprezentare în instanţă
* c. Consultanţă juridică, negocieri, concilieri, somaţii de plată: 750 EURO/lună.
Activitatea menţionată la pct. anterior, demersuri legale pentru recuperări debite pe cale necontencioasă, formulare cereri chemare în judecată fără reprezentare, procedură de conciliere, negocieri cu terţii, maxim două somaţii,cereri noi/lună