Domeniu de activitate

Casa de avocatura Grigoriu & Grigoriu
Consultanta CEDO » Domeniu de activitate

Casa de Avocatură Grigoriu&Grigoriu, având avocați cu experiență de peste 20 ani, este mândră că poate oferi clienților asistență juridică într-o sferă largă a domeniilor de avocatură.

* DREPTUL CONVENȚIEI EUROPENE.

Astfel, beneficiind de o experiență dovedită de numeroasele procese câștigate la Curtea europeană a Drepturilor Omului, de către avocați specializați chiar la CEDO și la Consiliul Europei, vă putem susține orice teză de violare a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, apărate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, de alte documente internaționale, ori de natură constituțională, ca exemplu.

Prin urmare, ca avocați CEDO, vă putem oferi asistență juridică care se poate concretiza în:

- consultanţă, asistenţă şi reprezentare în cauze privitoare la drepturile și libertățile dvs, în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, ori în fața entităților interne, cum ar fi Consiliul Național de Combatere a Discriminării, Curtea Constituțională, Înalta Curte de Casație și Justiție, alte instanțe;

- redactăm, la cerere, rapoarte scrise asupra existenței unei potențiale încălcări a Convenției Europene - dreptul la un proces echitabil, dreptul de proprietate, dreptul la viață privată ...etc;

- din momentul ratificării Protocolului 16 la Convenție de către România, vă vom putea susține orice cerere adresată CEDO privitoare la pronunțarea unei opinii legale (advisory opinions) asupra interpretării și aplicării drepturilor și libertăților prevăzute în Convenție;

- concepem excepții de neconstituționalitate, le invocăm și vă apărăm cauza în fața Curții Constituționale a României;

- invocăm, drept temei de drept preferabil, dreptul Convenției Europene în procesele interne, asigurând cauzei dvs o anvergură deosebită;

- vă reprezentăm în litigiile dvs de recuperare a prejudiciilor produse de încălcările, deja constatate, ale Convenției Europene;

- vă susținem cauza dvs de dovedire a nevinovăției, după constatarea încălcării dreptului la un proces neechitabil – redeschiderea procedurilor interne, după câștig CEDO.

* DREPTUL UNIUNII EUROPENE.

Având o deosebită experiență în drept european, dezvoltăm pledoarii bazate pe dreptul Uniunii Europene și pe jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, CURIA (cunoscută și drept CJUE).

- ridicăm și susținem întrebări preliminarii adresate CURIA;

- dezvoltăm apărări axate pe interpretarea dreptului european, de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în litigiile interne;

- acordăm consultanță civilă, comercială și administrativă în ceea ce privește interpretarea și aplicarea Tratatelor UE.

* DREPTUL AFACERILOR. DREPT COMERCIAL

- având o experiență comercială deosebită, putem fi avocații dvs apropiați, acordându-vă un suport juridic efectiv, care se poate concretiza în asistența la negocieri, redactarea contractelor, asistența investitorilor străini, recuperarea creantelor, insolvență, drept fiscal;

- putem înființa societăți comerciale, dar și oferi consultanță de specialitate acestora;

- vă ajutăm în recuperarea creanțelor;

- asistența juridică o putem oferi atât în limba română, cât și în engleză, inclusiv în ceea ce privește redactarea contractelor.

* DREPTUL CIVIL

Domeniu imobiliar - drepturi reale, contracte civile, diverse acțiuni civile, dreptul familiei.

* DREPTUL ADMINISTRATIV

Ne face plăcere să ne mândrim cu faptul că d-na av. Alina Grigoriu a câștigat cazuri extrem de dificile în domeniul administrativ, creând jurisprudență și schimbând practici în domeniu.

De asemeni, vă putem îndrepta spre partenerii nostri notari, experti, executori judecătorești, traducatori autorizaţi.