Cazuri importante

Casa de avocatura Grigoriu & Grigoriu
Consultanta CEDO » Cazuri importante

Cazuri câștigate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
de către avocatul Andrei Grigoriu

* Cererea 10395/19, Cauza Michnea contra României

Cauză extrem de importantă, creatoare de jurisprudență. Aduce lumină în stabilirea criteriilor ”domiciliu obișnuit” și ”interesul superior al copillui” în materia răpirii internaționale de copii, Convenția de la Haga, prin raportare la prevederile dreptului la viață privată.

* Cererea 48093/15, Cauza Antohi contra României

În respectiva Cauză, CEDO analizează încălcari ale dreptului la un proces echitabil, sub aspect penal.

* Cererea 22088/04, Cauza Bragadireanu (1) contra României
Reprezintă una dintre cele mai importante hotărâri în materia constatării încălcării articolului 3 al Convenției Europene, sub aspectul condițiilor inumane de detenție din penitenciare. A fost prima hotărâre în care s-au folosit drept probe, rapoarte ale Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi a Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT) și a declanșat seria de condamnări ale Statului Român, datorită condițiilor de detenție.

 

* Cererea 56664/08, Cauza Flamanzeanu contra României

Cauză importantă privitoare la Articolul 3 al Convenției

 

* Cererea 43543/09, Cauza Tudor contra României (2)

Cauză importantă privitoare la Articolul 3 al Convenției

 

* Cererea 12036/05, Cauza Sică contra României
O hotărâre foarte importantă. În această cauză, Curtea a constatat că dreptul la aparare al reclamantului a suferit o limitare incompatibilă cu cerintele unui proces echitabil, chiar dacă autoritatile si-au respectat obligatia pozitivă de a depune eforturi rezonabile pentru a depista martorii si a-i aduce in fata instantei, in masura in care marturiile acestora constituie probe determinante, iar apararea nu a avut suficiente garantii pentru a contrabalansa inconvenientele legate de admiterea acestor declaratii. Constatările Curții Europene au declanșat redeschiderea procedurilor interne, într-un proces în care s-a dovedit că jandarmii au falsificat procese-verbale, iar aplicantul a fost condamnat, nevinovat, pentru o perioadă de peste 5 ani. Într-un final, Statul a fost obligat să despăgubească victima cu o mare sumă de bani.

 

* Cererea 26089/13, Cauza Adrian Radu contra României

Cauză importantă privitoare la Articolul 3 al Convenției.

 

* Cererea 67591/13, Cauza Mardare contra României

Cauză importantă privitoare la Articolul 3 al Convenției.

 

* Cererea 37075/14 Bragadireanu (2) contra României

De asemeni, o hotărâre notabilă, care a creat un precedent în sfera de aplicare a Articolului 8 al Convenției Europene. CEDO a statuat că refuzul autorităților de a permite unui deținut să asiste la funerariile mamei sale, refuz nejustificat de conduita anterioară a deținutului, reprezintă o măsură care, desi este „prevazuta de lege”, este „inutila intr-o societate democratica”.

 

* Cererea 48093/15, Cauza Antohi contra României

Reprezintă o hotărâre foarte importantă, care constituie un reper jurisprudențial. În respectiva cauză, CEDO a constatat că schimbarea componenţei completului instanţei de fond, coroborată cu faptul că instanţa finală nu a ascultat direct martorii echivalează cu privarea reclamantului de dreptul la un proces echitabil. Prin urmare CEDO a statuat asupra garanțiilor decurgând din sfera de aplicare a Articolului 6 al Convenției, întărind jurisprudența în domeniu.

 

Înțelegeri cu Guvernul României

* Cererea 41317/08 , Cauza Carlos Ionescu contra României

* Cererea 23358/13, Cauza Manole contra României

 

Cazuri comunicate – admise în principiu

* Cererea 7418/14. Cauza Scurtu contra României

* Cererea 21556/14. Cauza Lăzărescu contra României

* Cererea 54849/12, Cauza Ștefănescu contra României

* Cererea 10395/19, Cauza Michnea contra României

* Cererea 19146/18, Cauza Toma (și alții) contra României

* Cererea 39290/19, Cauza Nedelcu contra României

* Cererea 33596/19, Cauza Stoiculescu (și alții) contra României

 

 

Cazuri interne majore

* Cauza I. A.,

cauză condusă de ambii avocați fondatori, respectiv de către d-na Alina Grigoriu și de către dl. Andrei Grigoriu

Constatarea discriminării de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), obligarea principalei publicații locale la plata  daunelor morale, postarea de scuze publice.

Acest caz s-a bazat pe existența discriminării în raport cu dreptul la educație a unui copil suferind de sindromul ASPERGER și pe declanșarea unui amplu scandal mediatic împotriva copilului, cu urmarea exmatriculării ilegale a acestuia și a părăsirii forțate a orașului natal.

Au fost inițiată o serie de procese, în urma cărora s-a constatat că Inspectoratul Școlar Județean și liceul care l-a exmatriculat pe copil au comis fapte de discriminare, iar într-un proces separat s-a obținut constatarea faptului că principala publicație locală a defăimat copilul, fiind obligată la plata daunelor morale, postarea de scuze publice, scoaterea din circuitul public a postărilor denigratoare şi la înlăturarea numelui victimei din articole.

Cauza A.S. a fost compusă din mai multe procese distincte:

- O primă etapă litigioasă în fața Consiliului Național pentru combatere a Discriminării. S-a obținut pronunțarea unei decizii de către  CNCD privitoare la constatarea discriminării, amendarea entităților discriminatoare, publicarea de către autoritățile școlare implicate a Deciziei CNCD. Decizia a rămas definitivă;

- O etapă litigioasă în care au fost cerute daune morale unor publicații locale, precum și postarea scuzelor de rigoare. Etapa s-a încheiat cu câștigarea acțiun ii și respingerea atacului publicației în cauză. Decizia finală a fost executată;

- O etapă procesuală având obiect anularea sancțiunilor aplicate elevului, ca rezultat al discriminării Cauza a fost câștigată, iar sancțiunile, anulate.

La final, această cauză a marcat o definire a principiilor și a reperelor jurisprudențiale în materia discriminării copiilor cu afecțiuni din sfera autismului.

 

* Cauza A.S.,

cauză condusă de ambii avocați fondatori, respectiv de către d-na Alina Grigoriu și de către dl. Andrei Grigoriu

Rejudecarea unui proces intern, în urma constatării de către CEDO a existenței unui proces inechitabil care a relevat comiterea unei erori judiciare și executarea unei perioade de 5 ani de detenție, fără vinovăție.

Statul Român a acordat despăgubit pentu daunele morale cauzate de cei peste 5 ani de detenție. Procesul a cunoscut următoarea desfășurare:

1. câștigarea cauzei la CEDO;

2. admiterea revizuirii și redeschiderea procedurilor interne, după câștig CEDO, de către ÎCCJ;

3. rejudecarea cauzei, cu consecințe relevării unei uriașe erori judiciare și a condamnării, fără vinovăție, pentru o perioadă de peste 5 ani;

4. respingerea recursului în casație introdus de Parchet(Ministerul Public);

5. respingerea cererii Parchetului de recalificare a recursului în casație;

6. respingerea excepției de neconstituționalitate invocată de Parchet;

7. respingerea, în fond, pe temeiuri absurde, a cererii victimei de acordare a daunelor morale generate de nedreapta condamnare;

8. admiterea apelului victimei și condamnarea finală a Statului Român la plata unei importante sume cu titlu de daune morale.

9. deschiderea procedurilor de executare silită a Statului Român, pentru suma datorată ca despăgubire pentru daunele morale suferite, Statul neplătind benevol. Executarea silită s-a desfășurat cu succes, fiind recuperate toate sumele datorate precum și cheltuielile de executare;

10. introducerea unei contestații la executare de către Statul Român, respingerea acesteia ca nefondată;

11. respingerea apelului Statului Român și încheierea definitivă a procesului de contestație la executare.

 

Cauzele G. contra Băncii Românești. Constatarea nulității unor clauze abuzive.

În aceste două cauze, d-na avocat Alina Grigoriu a reușit demonstrarea nulității clauzelor abuzive inserate de respectiva bancă în două contracte de credit. În ambele contracte, executând hotărârea, comisioanele percepute au fost reduse drastic pentru viitor, iar în acest moment se urmărește restituirea sumelor încasate în trecut ca urmare a clauzelor nule.

 

Cauza A.N.S.V.S.A.

Desființare monopol al unei agenții de Stat. În această speță, d-na avocat Alina Grigoriu a desființat monopolul instituit de către Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară referitor la efectuarea anumitor analize de laborator, monopol care împiedica activitatea unor operatori privați.

În urma procesului, legislația în domeniu a fost schimbată.