CEDO, avocat, consultanta, consultanta CEDO Important cases - Consultanta CEDO

Important cases

Law Firm Grigoriu & Grigoriu
Consultanta CEDO » Important cases

Cazuri câștigate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
de către avocatul Andrei Grigoriu.

* Cererea 22088/04, Cauza Bragadireanu (1) contra României.
Reprezintă una dintre cele mai importante hotărâri în materia constatării încălcării articolului 3 al Convenției Europene, sub aspectul condițiilor inumane de detenție din penitenciare. A fost prima hotărâre în care s-au folosit drept probe, rapoarte ale Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi a Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT) și a declanșat seria de condamnări ale Statului Român, datorită condițiilor de detenție.

* Cererea 56664/08, Cauza Flamanzeanu contra României.

* Cererea 43543/09, Cauza Tudor contra României (2).

* Cererea 12036/05, Cauza Sică contra României.
O hotărâre foarte importantă. În această cauză, Curtea a constatat că dreptul la aparare al reclamantului a suferit o limitare incompatibilă cu cerintele unui proces echitabil, chiar dacă autoritatile si-au respectat obligatia pozitivă de a depune eforturi rezonabile pentru a depista martorii si a-i aduce in fata instantei, in masura in care marturiile acestora constituie probe determinante, iar apararea nu a avut suficiente garantii pentru a contrabalansa inconvenientele legate de admiterea acestor declaratii. Constatările Curții Europene au declanșat redeschiderea procedurilor interne, într-un proces în care s-a dovedit că jandarmii au falsificat procese-verbale, iar aplicantul a fost condamnat, nevinovat, pentru o perioadă de peste 5 ani. Într-un final, Statul a fost obligat să despăgubească victima cu o mare sumă de bani.

* Cererea 26089/13, Cauza Adrian Radu contra României

* Cererea 67591/13, Cauza Mardare contra României

* Cererea 37075/14 Bragadireanu (2) contra României.
De asemeni, o hotărâre notabilă, care a creat un precedent în sfera de aplicare a Articolului 8 al Convenției Europene. CEDO a statuat că refuzul autorităților de a permite unui deținut să asiste la funerariile mamei sale, refuz nejustificat de conduita anterioară a deținutului, reprezintă o măsură care, desi este „prevazuta de lege”, este „inutila intr-o societate democratica”.

Înțelegeri cu Guvernul României

* Cererea 41317/08 , Cauza Carlos Ionescu contra României

* Cererea 23358/13, Cauza Manole contra României

Cazuri comunicate – admise în principiu

* Cererea 7418/14. Cauza Scurtu contra României

* Cererea 54849/12, Cauza Ștefănescu contra României

* Cererea 48093/15, Cauza Antohi contra României

Cazuri interne majore

* Cauza I. A.

Constatarea discriminării de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), obligarea principalei publicații locale la daune, postarea de scuze publice. Acest caz s-a bazat pe existența discriminării în raport cu dreptul la educație a unui copil suferind de sindromul ASPERGER și pe declanșarea unui amplu scandal mediatic împotriva copilului, cu urmarea exmatriculării ilegale a acestuia și a părăsirii forțate a orașului natal. Au fost inițiată o serie de procese, în urma cărora s-a constatat că Inspectoratul Școlar Județean și liceul care l-a exmatriculat pe copil au comis fapte de discriminare, iar într-un proces separat s-a obținut constatarea faptului că principala publicație locală a defăimat copilul, fiind obligată la plata daunelor morale, postarea de scuze publice, scoaterea din circuitul public a postărilor denigratoare şi la înlăturarea numelui victimei din articole.

* Cauza A.S.

Rejudecarea unui proces intern, în urma constatării de către CEDO a existenței unui proces inechitabil care a relevat comiterea unei erori judiciare și executarea unei perioade de 5 ani de detenție, fără vinovăție.

Statul Român a acordat despăgubit pentu daunele morale cauzate de cei peste 5 ani de detenție. Procesul a cunoscut următoarea desfășurare:

1. câștigarea cauzei la CEDO;

2. admiterea revizuirii și redeschiderea procedurilor interne, după câștig CEDO, de către ÎCCJ;

3. rejudecarea cauzei, cu consecințe relevării unei uriașe erori judiciare și a condamnării, fără vinovăție, pentru o perioadă de peste 5 ani;

4. respingerea recursului în casație introdus de Parchet(Ministerul Public);

5. respingerea cererii Parchetului de recalificare a recursului în casație;

6. respingerea excepției de neconstituționalitate invocată de Parchet;

7. respingerea, în fond, pe temeiuri absurde, a cererii victimei de acordare a daunelor morale generate de nedreapta condamnare;

8. admiterea apelului victimei și condamnarea finală a Statului Român la plata unei importante sume cu titlu de daune morale.

9. deschiderea procedurilor de executare silită a Statului Român, pentru suma datorată ca despăgubire pentru daunele morale suferite, Statul neplătind benevol. Executarea silită s-a desfășurat cu succes, fiind recuperate toate sumele datorate precum și cheltuielile de executare;

10. introducerea unei contestații la executare de către Statul Român, respingerea acesteia ca nefondată;

11. respingerea apelului Statului Român și încheierea definitivă a procesului de contestație la executare.

Cauzele G. contra Băncii Românești. Constatarea nulității unor clauze abuzive.

În aceste două cauze, d-na avocat Alina Grigoriu a reușit demonstrarea nulității clauzelor abuzive inserate de respectiva bancă în două contracte de credit. În ambele contracte, executând hotărârea, comisioanele percepute au fost reduse drastic pentru viitor, iar în acest moment se urmărește restituirea sumelor încasate în trecut ca urmare a clauzelor nule.

Cauza A.N.S.V.S.A.

Desființare monopol al unei agenții de Stat. În această speță, d-na avocat Alina Grigoriu a desființat monopolul instituit de către Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară referitor la efectuarea anumitor analize de laborator, monopol care împiedica activitatea unor operatori privați. În urma procesului, legislația în domeniu a fost schimbată.