Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction. ECHR findings on Article 8 of the European Convention on Human Rights

CASE OF MICHNEA v. ROMANIA, no.10395/19 Notă Autorul articolului, avocatul Andrei Grigoriu, este avocatul pledant la CEDO al aplicantului. Apărările la CEDO au fost realizate de către dl. av. Andrei Grigoriu și de către d-na av. Alina Margareta Grigoriu.  Având în vedere obligația de a păstra secretul profesional, autorul menționează expres că nu va dezvălui […]