DEROGAREA ROMÂNIEI DE LA CONVENȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

CUVÂNT ÎNAINTE Stimați cititori, Am luat decizia de a concepe acest articol observând neînțelegerea situațiilor de drept atât intern, cât și internațional, referitoare la decizia Statului Român de a deroga de la obligațiile care îi revin în calitatea sa de Înaltă Parte Contractantă a Convenției. Există numeroase confuzii și neclarități privitoare atât la mecanismului juridic […]